Tjörnedala Gården

Stiftelsen Tjörnedala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjörnedalagården har anor sedan senare delen av 1600-talet. Tjörnedala ägdes av svenska kronan och utarrenderades till Nilsson som friköpte gården 1760. 1783 drabbades gården av eldsvåda och förstördes totalt. Gården delades då mellan sönerna Sven Nilssons och Nils Svensson. Nils byggde sin gård som är det som idag är Tjörnedalagården.
Gården stannade, trots olika turer i släktens fram till 1944 då den ägarinnan Cecilia Christiansson sålde den till direktör Gösta Ehrnberg. Byggnaderna restaurerades 1944 och denna omfattande arbete ledde till att fastigheten 1946 registrerades som kulturhistoriskt märklig byggnad.
1954 såldes gården till Kristianstads läns Hushållningssällskap och 1989 vidare till Stiftelsen Tjörnedala. Stiftelsen Tjörnedala bildades 1989 med Simrishamns kommun och Österlens hembyggdsförening som intressenter. Man sökte efter en realistisk lösning för gårdens framtida användning och fann lösningen med ÖSKG 1990.

Östra Skånes Konstnärsgille (ÖSKG) har sedan 1991 haft Tjörnedalagården som sitt konstcentrum. 
Idag finns det tre föreningar på Tjörnedalagården; ÖSKG, Kulturföreningen Tjörnedala och trädgårdsförening Tjörnedala. ÖSKG är den största föreningen och hyr den största delen av gården för sin verksamhet. Som bland annat innebär konsthall, kafé, butik och kontor.