Tjörnedalagården Baskemölla


Ur fornminnesföreningens fotoarkiv på Österlens museum, fotograf okänd

Kort om Tjörnedalagården och de olika aktörerernas verksamhet på platsen

Gården ägs och förvaltas av Stiftelsen Tjörnedala. Ändamålet är att, utöver vidmakthållande av fastigheten, medverka och stimulera till att en intressant kulturell verksamhet bedrivs i byggnaderna och att den är tillgänglig för en större allmänhet. Stiftelsen kontrolleras av Länsstyrelsen.

Kulturföreningen Tjörnedala disponerar del av fastigheten och bedriver där kulturfrämjande verksamheter i olika former.

Tjörnedala trädgårdsförening hyr tidvis del av fastigheten för mötesverksamhet.

Östra Skånes Konstnärsgrupp ÖSKG, är den enskilt största aktören på gården och bedriver en bred konstnärlig verksamhet i större delen av fastigheten. Utöver detta så driver ÖSKG även caféverksamheten.

Under länkarna, återfinns program och mer detaljerad information om de olika verksamhetsområdena.