Stiftelsen Tjörnedala styrelse

Ordf Ingrid Järnefelt
V ordf Margareta Forslund
Kassör Boel Matzner
Sekr Ulf Mårtensson
Ledamot Henrik Nilsson
Supp Anna Gisselsson
Supp Bengt-Olov Lindqvist
Supp Dennis Hällje
Supp Fia Pellas
Adjungerad
ÖSKG Jan Dahlgren

Här kan du få kontakt med styrelsen
info@tjornedala.se