Stiftelsen Tjörnedala styrelse

Ordf Birger Simonsson
Fastighetsansvarig Dennis Hällje
Kassör Johan Nygren
Sekreterare Bengt-Olov Lindqvist
Ledamot Anna Gisselsson
Suppleant Inga-Lill Nyström
Suppleant Jens Ingvad
Suppleant Ann-Margrete Clarén
Adjungerad
ÖSKG Susanna Gunnarsson

Här kan du få kontakt med styrelsen
birgersimonsson@telia.com