Stiftelsen Tjörnedala


Ur fornminnesföreningens fotoarkiv på Österlens museum, fotograf okänd

Tack till Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, Länsstyrelsen i

Skåne och Sparbanken Färs och Frosta för välkomna bidrag till gårdens

underhåll!!

Stiftelsen sponsras av:

Tjörnedala Plåt

Mats Hultberg