Stiftelsen Tjörnedalagården – Verksamhetsberättelse 2017

Styrelsen har under året fått ett antal nya medlemmar.

Styrelsen har huvudsakligen arbetat på att stabilisera stiftelsens verksamhet, med fokus på genomgång av ekonomin och möjligheterna att finansiera drift och underhåll.

Ca 80 m2 av taket har lagts om. Årets väder, med kyla och regn i de södra delarna av landet, och torka i Mellansverige, ledde till brist på halm. Arbetena med taket kom därför igång väldigt sent på året, men genomfördes med gott resultat under oktober månad.

Styrelsen har genom Henrik och Anna sökt bidrag för omläggning av tak 2018. Besked väntas från Kungafonden och från LST under våren 2018.

Styrelsen har genom Bengt-Olov tagit fram offert för anslutning av fiber för bredbandsanslutning av de verksamheter som bedrivs på gården.

Därutöver har styrelsen ingående diskuterat utvecklingsmöjligheter och tagit fram en verksamhetsplan för 2018, samt ett utkast till vård- och utvecklingsplan för Tjörnedalagården.

Kassören har gjort en grundlig genomgång av ekonomin för att kunna ta beslut om budget för 2018. Ordföranden har tagit fram ett preliminärt underlag för en underhållsplan.

Dennis och Ulf har tagit fram förslag till hemsidan.

» Verksamhetsberättelse 2016 (PDF)