Stiftelsen Tjörnedala – Verksamhetsberättelse 2020

Stiftelsens ekonomi är till stor del beroende av hyresintäkter från hyresgästen Östra Skånes Konstnärs Grupp ( ÖSKG ),
vilka drabbats hårt under Corona Pandemin. För stiftelsens del har detta inneburit att en kvartalshyra under första
halvåret 2020 uteblev, för vilket vi sedan utarbetat en återbetalningsplan för 2021. ÖSKGs har som följd av Corona
Pandemin erhållit stöd för sin verksamhet från såväl kommun som privatpersoner för att kunna fortsätta sin verksamhet,
vi ser därför att det är goda möjligheter att under 2021 återfå utestående hyresfordran.
Under 2020 har även tidigare vattenskada i kök i fastigheten där ÖSKG är hyresgäst åtgärdats, annat underhåll löper
enligt plan.

– Styrelsen har under 2020 haft 7 styrelsemöten, som behandlat drift, ekonomi och projekt.

» Verksamhetsberättelse 2020 (PDF)